Ekonomisk rådgivning för dig, nära dig

Optimal ekonomi är vår gemensamma strävan tillsammans med våra kunder. Vår affärsidé är att leverera ekonomitjänster med hög kvalitet i en modern IT-miljö. Ledordet är hållbarhet – såväl ekonomiskt som miljömässigt. Välkommen in på en kaffe så kan vi berätta mer.

Vi tycker att god ordning är lönsamt

Vi arbetar nära våra kunder och värderar de personliga mötena högt. Därför har vi bemannade kontor där du kan träffa oss för rådgivning, redovisningstjänster eller revision. Som kund ska du känna att vi prioriterar dig.

Våra tjänster

Redovisning

Redovisning omfattar mer än bara bokföring. Det är kärnan till ekonomisk information i ditt företag. Här får du kontroll över bokslut, resultat, deklarationer och rapportering. Till redovisningen sammanställs och dokumenteras företagets affärshändelser.

Revision

Revison handlar om att ha full kontroll över ditt företag och skapa förtroende gentemot styrelse, ägare och marknaden. Det är en grund för att du ska kunna basera beslut på ett pålitligt ekonomiskt underlag.

Rådgivning

Hos oss hittar du kunnigt bollplank med erfarenhet av uppemot 200 bolag i olika branscher. Vi har tystnadsplikt så du kan tryggt prata med oss om allt som har med ditt företags ekonomi och finanser att göra.

Stolta medlemmar i FAR

Idag är Optimal ekonomi en FAR-byrå med sju medarbetare. Som medlem i FAR och genom våra titlar Auktoriserad revisor och Auktoriserad redovisningskonsult kan du känna dig trygg med att vår verksamhet regelbundet kontrolleras av externa kvalitetskontrollanter. Det ser vi som en försäkran för dig om att det vi levererar håller hög kvalitet.