Redovisning

God ordning är lönsamt. Du har mycket att vinna på en genomtänkt redovisning. Redovisning handlar om att ha ordning och reda på ditt företags ekonomiska information, att sammanställa och dokumentera företagets finanser och resultat.

Varför ska vi anlita ekonom för vår redovisning?

Redovisning omfattas av en mängd lagar och regler och det är lätt att göra fel. Det är också något som förändras över tid. Det är inte enkelt att följa med i de ändringar som görs från år till år.

Genom att anlita våra kompetenta medarbetare försäkrar du dig om att din redovisning är korrekt enligt konstens alla regler. Våra medarbetare utbildar sig kontinuerligt för att alltid vara uppdaterade. Utvecklingen går mot en redovisning i realtid, inte minst genom Skatteverkets krav på kontrolluppgifter månadsvis, samt nya regler om skattetillägg även vid frivilliga rättelser. Detta ställer höga krav på redovisningens kvalitet.

Vi hjälper dig att systematisera företagets transaktioner så att du kan utläsa den information du behöver ur redovisningen löpande.​ Och så att du kan koncentrera dig på ditt företags kärnverksamhet och hur du kan utveckla den på bästa sätt.

Vad innehåller en redovisning?

Redovisning omfattar mer än bara bokföring. Det är kärnan till ekonomisk information i ditt företag. Här får du kontroll över bokslut, resultat, deklarationer och rapportering. Till redovisningen sammanställs och dokumenteras företagets affärshändelser. Den ska innehålla de dokument och den information som krävs för att ta rätt beslut om företagets fortsatta ekonomiska utveckling. De lagliga kraven på redovisning är olika på svenska företag beroende på storlek och form. God redovisningssed är att följa de lagar på bokföring och redovisning som finns och följa vedertagen praxis.

Vi tror på det fysiska mötet och personlig kommunikation med dig som kund. Så besök oss gärna. Våra kontor är bemannade för att du ska kunna få personlig hjälp av någon som kan ditt företag.

Jan

Jag heter Jan Nordin och är auktoriserad redovisningskonsult. Låt mig, eller någon av mina kollegor, hjälpa dig att ta vara på ditt företags möjligheter. Tveka inte att maila eller slå en signal.