Revision

Funderar du på varför en revision behövs, eller hur en revision går till? I så fall har du vänt dig till rätt plats. Vi hjälper dig gärna med att besvara båda frågorna.

Revison handlar om att ha full kontroll över ditt företag och skapa förtroende gentemot styrelse, ägare och marknaden. Det är en grund för att du ska kunna basera beslut på ett pålitligt ekonomiskt underlag.

Proaktiv hjälp som utvecklar ekonomin långsiktigt

Att anlita auktoriserade revisorer som genomför en oberoende granskning av ditt företags ekonomiska information i en revision är att ta ansvar och i slutänden sätta en kvalitetsstämpel på ditt företag. Våra revisorer är vana vid att gå igenom årsredovisning, räkenskaper och företagsledningars förvaltning. Tack vare nära samarbeten med våra kunder kan vi utifrån detta också ge råd och på ett proaktivt sätt bidra till att ditt bolags verksamhet och ekonomi utvecklas positivt och långsiktigt.

Vi hjälper dig att kvalitetssäkra företagets ekonomiska information och skapa långsiktig hållbarhet. Tillsammans ser vi till att din redovisning är korrekt och att lagar och regler följs. Revisionen slutrapporteras genom revisionsberättelsen som kompletterar ditt företags årsredovisning.

Kom gärna in till oss så berättar vi mer.

Marie

Jag heter Marie Gabrielsson och är auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Låt mig, eller någon av mina kollegor, hjälpa dig att ta vara på ditt företags möjligheter. Tveka inte att maila eller slå en signal.